Legea Societatilor - Art. 270^3

  • Art. 270^3
29 Iunie 2007

Ordonanta de urgenta nr. 82 din 28 iunie 2007

  • Text modificat
Text VechiText Nou

(2) Încălcarea prevederilor art. 73^1 constituie contravenţie şi este sancţionată cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

?

(2) Încălcarea prevederilor art. 131 alin. (4) constituie contravenţie şi este sancţionată cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

28 Noiembrie 2006

Legea nr. 441 din 27 noiembrie 2006

  • Text modificat

Text Nou

(1) Încălcarea prevederilor art. 74 constituie contravenţie şi este sancţionată cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei.

(2) Încălcarea prevederilor art. 73^1 constituie contravenţie şi este sancţionată cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se realizează de către organele cu atribuţii de control ale Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi ale unităţilor sale teritoriale.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf