Legea Societatilor - Art. 270^2b

  • Art. 270^2b
30 Aprilie 2008

Ordonanta de urgenta nr. 52 din 21 aprilie 2008

  • Text modificat

Text Nou

(1) Societăţile europene cu sediul social în România au personalitate juridică de la data înmatriculării în registrul comerţului.

(2) O societate europeană nu poate fi înmatriculată în registrul comerţului decât după încheierea unui acord privind implicarea angajaţilor în activitatea societăţii, în condiţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 187/2007.

(3) În termen de 30 de zile de la înregistrare, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului va comunica Jurnalului Oficial al Uniunii Europene un anunţ privind înmatricularea societăţii. Anunţul va cuprinde informaţiile prevăzute de art. 14 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.157/2001.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf