Legea Societatilor - Art. 255

 • Art. 255
29 Iunie 2007

Ordonanta de urgenta nr. 82 din 28 iunie 2007

 • Text modificat
Text VechiText Nou

a) să stea în judecată şi să fie acţionaţi în interesul lichidării;

?

a) să stea în judecată în numele societăţii;

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

Text VechiText Nou

c) să vândă, prin licitaţie publică, imobilele şi orice avere mobiliară a societăţii; vânzarea bunurilor nu se va putea face în bloc;

?

c) să vândă, prin licitaţie publică, imobilele şi orice avere mobiliară a societăţii;

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

Text VechiText Nou

e) să lichideze şi să încaseze creanţele societăţii, chiar în caz de faliment al debitorilor, dând chitanţă;

?

e) să lichideze şi să încaseze creanţele societăţii.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

28 Noiembrie 2006

Legea nr. 441 din 27 noiembrie 2006

 • Text modificat
Text VechiText Nou

(2) Ei nu pot însă, în lipsă de dispoziţii speciale în actul constitutiv sau în actul lor de numire, să constituie ipoteci asupra bunurilor societăţii, dacă nu vor fi autorizaţi de instanţă, cu avizul cenzorilor.

?

(2) În lipsa unor dispoziţii speciale în actul constitutiv sau în actul lor de numire, lichidatorii nu pot să constituie ipoteci asupra bunurilor societăţii, dacă nu sunt autorizaţi de instanţă.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

17 Noiembrie 2004

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 ( Republicare 17 Noiembrie 2004 )

 • Republicare
 • Text Republicat

Text Republicat

(1) În afară de puterile conferite de asociaţi, cu aceeaşi majoritate cerută pentru numirea lor, lichidatorii vor putea:

 • a) să stea în judecată şi să fie acţionaţi în interesul lichidării;
 • b) să execute şi să termine operaţiunile de comerţ referitoare la lichidare;
 • c) să vândă, prin licitaţie publică, imobilele şi orice avere mobiliară a societăţii; vânzarea bunurilor nu se va putea face în bloc;
 • d) să facă tranzacţii;
 • e) să lichideze şi să încaseze creanţele societăţii, chiar în caz de faliment al debitorilor, dând chitanţă;
 • f) să contracteze obligaţii cambiale, să facă împrumuturi neipotecare şi să îndeplinească orice alte acte necesare.

(2) Ei nu pot însă, în lipsă de dispoziţii speciale în actul constitutiv sau în actul lor de numire, să constituie ipoteci asupra bunurilor societăţii, dacă nu vor fi autorizaţi de instanţă, cu avizul cenzorilor.

(3) Lichidatorii care întreprind noi operaţiuni comerciale ce nu sunt necesare scopului lichidării sunt răspunzători personal şi solidar de executarea lor.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf