Legea Societatilor - Art. 251^18

  • Art. 251^18
2 Martie 2012

Ordonanta de urgenta nr. 2 din 28 februarie 2012

  • Text modificat
Text VechiText Nou

(1) Dacă societatea absorbantă este o persoană juridică având naţionalitatea altui stat membru şi care deţine 90% sau mai mult din capitalul social al societăţii/societăţilor absorbite, dar nu totalitatea acestuia, societatea participantă la fuziune - persoană juridică română - nu este obligată să solicite efectuarea raportului experţilor prevăzut la art. 251^8, decât dacă legislaţia statului membru a cărui naţionalitate o deţine societatea absorbantă prevede această obligaţie.

(2) În cazul în care relaţia dintre societatea absorbantă şi cea absorbită este cea prevăzută la alin. (1), pronunţarea încheierii judecătorului-delegat, emiterea în temeiul acesteia şi comunicarea certificatului sau a documentului similar prevăzut de art. 251^13 alin. (5) nu sunt necesare decât dacă legislaţia statului membru a cărui naţionalitate o deţine societatea absorbantă prevede această obligaţie.

?

În cazul în care fuziunea transfrontalieră prin absorbţie este realizată de o societate absorbantă care deţine cel puţin 90%, dar nu totalitatea acţiunilor/părţilor sociale sau a altor valori mobiliare ce conferă titularilor lor drept de vot în adunările generale ale societăţii/societăţilor absorbite, se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 243^3.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

30 Aprilie 2008

Ordonanta de urgenta nr. 52 din 21 aprilie 2008

  • Text modificat

Text Nou

(1) Dacă societatea absorbantă este o persoană juridică având naţionalitatea altui stat membru şi care deţine 90% sau mai mult din capitalul social al societăţii/societăţilor absorbite, dar nu totalitatea acestuia, societatea participantă la fuziune - persoană juridică română - nu este obligată să solicite efectuarea raportului experţilor prevăzut la art. 251^8, decât dacă legislaţia statului membru a cărui naţionalitate o deţine societatea absorbantă prevede această obligaţie.

(2) În cazul în care relaţia dintre societatea absorbantă şi cea absorbită este cea prevăzută la alin. (1), pronunţarea încheierii judecătorului-delegat, emiterea în temeiul acesteia şi comunicarea certificatului sau a documentului similar prevăzut de art. 251^13 alin. (5) nu sunt necesare decât dacă legislaţia statului membru a cărui naţionalitate o deţine societatea absorbantă prevede această obligaţie.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf