Legea Societatilor - Art. 243^6

  • Art. 243^6
2 Martie 2012

Ordonanta de urgenta nr. 2 din 28 februarie 2012

  • Text modificat

Text Nou

În cazul divizării, dacă acţiunile/părţile sociale ale fiecăreia dintre societăţile nou-constituite sunt repartizate acţionarilor/asociaţilor societăţii divizate proporţional cu cota de participare la capitalul social al societăţii divizate, următoarele articole nu se vor aplica: art. 243^2, art. 243^3, art. 244 alin. (1) lit. b), d) şi e).

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf