Legea Societatilor - Art. 243^5

  • Art. 243^5
2 Martie 2012

Ordonanta de urgenta nr. 2 din 28 februarie 2012

  • Text modificat

Text Nou

În cazul în care fuziunea prin absorbţie este realizată de o societate absorbantă care deţine cel puţin 90%, dar nu totalitatea acţiunilor/părţilor sociale sau a altor valori mobiliare ce conferă titularilor lor drept de vot în adunările generale ale societăţilor, nu este necesară elaborarea rapoartelor prevăzute la art. 243^2 şi 243^3 şi îndeplinirea cerinţelor privind informarea acţionarilor/asociaţilor prevăzute la art. 244 alin. (1) lit. b), d) şi e). Articolul 242 alin. (3) rămâne aplicabil.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf