Legea Societatilor - Art. 241

 • Art. 241
30 Aprilie 2008

Ordonanta de urgenta nr. 52 din 21 aprilie 2008

 • Text modificat
Text VechiText Nou

i) data la care au fost aprobate situaţiile financiare ale societăţilor participante, care au fost folosite pentru a se stabili condiţiile fuziunii sau ale divizării;

?

i) data situaţiilor financiare ale societăţilor participante, care au fost folosite pentru a se stabili condiţiile fuziunii sau ale divizării;

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

28 Noiembrie 2006

Legea nr. 441 din 27 noiembrie 2006

 • Text modificat
Text VechiText Nou

În baza hotărârii adunării generale a acţionarilor a fiecăreia dintre societăţile care participă la fuziune sau la divizare, administratorii acestora întocmesc un proiect de fuziune sau de divizare, care va cuprinde:

 • a) forma, denumirea şi sediul social al tuturor societăţilor participante la operaţiune;
 • b) fundamentarea şi condiţiile fuziunii sau ale divizării;
 • c) stabilirea şi evaluarea activului şi pasivului, care se transmit societăţilor beneficiare;
 • d) modalităţile de predare a acţiunilor sau a părţilor sociale şi data de la care acestea dau dreptul la dividende;
 • e) raportul de schimb al acţiunilor sau al părţilor sociale şi, dacă este cazul, cuantumul sultei; nu vor putea fi schimbate pentru acţiuni emise de societatea absorbantă acţiunile societăţii absorbite al căror titular este, direct sau prin persoane interpuse, societatea absorbantă ori însăşi societatea absorbită;
 • f) cuantumul primei de fuziune sau de divizare;
 • g) drepturile care se acordă obligatarilor şi orice alte avantaje speciale;
 • h) data situaţiei financiare de fuziune/divizare, care va fi aceeaşi pentru toate societăţile participante;
 • i) orice alte date care prezintă interes pentru operaţiune.
?

Administratorii societăţilor care urmează a participa la fuziune sau la divizare vor întocmi un proiect de fuziune sau de divizare, care va cuprinde:

 • a) forma, denumirea şi sediul social ale tuturor societăţilor implicate în fuziune sau divizare;
 • b) fundamentarea şi condiţiile fuziunii sau ale divizării;
 • c) condiţiile alocării de acţiuni la societatea absorbantă sau la societăţile beneficiare;
 • d) data de la care acţiunile sau părţile sociale prevăzute la lit. c) dau deţinătorilor dreptul de a participa la beneficii şi orice condiţii speciale care afectează acest drept;
 • e) rata de schimb a acţiunilor sau părţilor sociale şi cuantumul eventualelor plăţi în numerar;
 • f) cuantumul primei de fuziune sau de divizare;
 • g) drepturile conferite de către societatea absorbantă sau beneficiară deţinătorilor de acţiuni care conferă drepturi speciale şi celor care deţin alte valori mobiliare în afară de acţiuni sau măsurile propuse în privinţa acestora;
 • h) orice avantaj special acordat experţilor la care se face referire la art. 243^3 şi membrilor organelor administrative sau de control ale societăţilor implicate în fuziune sau în divizare;
 • i) data la care au fost aprobate situaţiile financiare ale societăţilor participante, care au fost folosite pentru a se stabili condiţiile fuziunii sau ale divizării;
 • j) data de la care tranzacţiile societăţii absorbite sau divizate sunt considerate din punct de vedere contabil ca aparţinând societăţii absorbante sau uneia ori alteia dintre societăţile beneficiare;
 • k) în cazul divizării:

- descrierea şi repartizarea exactă a activelor şi pasivelor care urmează a fi transferate fiecăreia dintre societăţile beneficiare;

- repartizarea către acţionarii sau asociaţii societăţii divizate de acţiuni, respectiv părţi sociale, la societăţile beneficiare şi criteriul pe baza căruia se face repartizarea.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

17 Noiembrie 2004

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 ( Republicare 17 Noiembrie 2004 )

 • Republicare
 • Text Republicat

Text Republicat

În baza hotărârii adunării generale a acţionarilor a fiecăreia dintre societăţile care participă la fuziune sau la divizare, administratorii acestora întocmesc un proiect de fuziune sau de divizare, care va cuprinde:

 • a) forma, denumirea şi sediul social al tuturor societăţilor participante la operaţiune;
 • b) fundamentarea şi condiţiile fuziunii sau ale divizării;
 • c) stabilirea şi evaluarea activului şi pasivului, care se transmit societăţilor beneficiare;
 • d) modalităţile de predare a acţiunilor sau a părţilor sociale şi data de la care acestea dau dreptul la dividende;
 • e) raportul de schimb al acţiunilor sau al părţilor sociale şi, dacă este cazul, cuantumul sultei; nu vor putea fi schimbate pentru acţiuni emise de societatea absorbantă acţiunile societăţii absorbite al căror titular este, direct sau prin persoane interpuse, societatea absorbantă ori însăşi societatea absorbită;
 • f) cuantumul primei de fuziune sau de divizare;
 • g) drepturile care se acordă obligatarilor şi orice alte avantaje speciale;
 • h) data situaţiei financiare de fuziune/divizare, care va fi aceeaşi pentru toate societăţile participante;
 • i) orice alte date care prezintă interes pentru operaţiune.
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf