Legea Societatilor - Art. 208

  • Art. 208
17 Noiembrie 1990

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990

  • Publicare initiala

Text Initial

Se pedepsesc cu închisoare de la doi la şapte ani persoanele vinovate de bancrută frauduloasă constînd în una din următoarele fapte: falsificarea, sustragerea sau distrugerea evidenţelor societăţii sau ascunderea unei părţi din activul societăţii, înfăţişarea de datorii neexistente sau prezentarea în registrele societăţii, în alt act ori în bilanţ, a unor sume nedatorate, precum şi în caz de faliment al societăţii, înstrăinarea în frauda creditorilor a unei părţi însemnate din activ.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf