Legea Societatilor - Art. 207

  • Art. 207
17 Noiembrie 2004

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 ( Republicare 17 Noiembrie 2004 )

  • Republicare
  • Text Republicat

Text Republicat

(1) Capitalul social poate fi redus prin:

  • a) micşorarea numărului de acţiuni sau părţi sociale;
  • b) reducerea valorii nominale a acţiunilor sau a părţilor sociale;
  • c) dobândirea propriilor acţiuni, urmată de anularea lor.

(2) Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin:

  • a) scutirea totală sau parţială a asociaţilor de vărsămintele datorate;
  • b) restituirea către acţionari a unei cote-părţi din aporturi, proporţională cu reducerea capitalului social şi calculată egal pentru fiecare acţiune sau parte socială;
  • c) alte procedee prevăzute de lege.
17 Noiembrie 1990

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990

  • Publicare initiala

Text Initial

Se pedepsesc cu închisoare de la un an la cinci ani sau cu amendă de la 100.000 lei la 1.000.000 lei, în afară de răspunderea pentru daunele pricinuite, prin operaţiile lor, statului român şi terţilor, cei care vor exercita un comerţ în favoarea şi pe seama societăţilor constituite în ţară străină, în cazurile în care nu s-au îndeplinit condiţiile prevăzute de lege pentru funcţionarea acestora în ţară.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf