Legea Societatilor - Art. 198

  • Art. 198
17 Noiembrie 2004

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 ( Republicare 17 Noiembrie 2004 )

  • Republicare
  • Text Republicat

Text Republicat

(1) Societatea trebuie să ţină, prin grija administratorilor, un registru al asociaţilor, în care se vor înscrie, după caz, numele şi prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul fiecărui asociat, partea acestuia din capitalul social, transferul părţilor sociale sau orice altă modificare privitoare la acestea.

(2) Administratorii răspund personal şi solidar pentru orice daună pricinuită prin nerespectarea prevederilor de la alin. (1).

(3) Registrul poate fi cercetat de asociaţi şi creditori.

17 Noiembrie 1990

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990

  • Publicare initiala

Text Initial

Administratorii care încalcă, chiar prin persoane interpuse sau prin acte simulate, dispoziţiile art. 103 şi 141 alin. 2 se pedepsesc cu amendă de la 10.000 la 50.000 lei.

Aceeaşi pedeapsă se va aplica şi asociatului care încalcă dispoziţiile art. 85 şi 141 alin. 2. Asociatul va fi apărat de pedeapsă în cazul în care majoritatea s-ar fi format chiar fără votul său.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf