Legea Societatilor - Art. 196

  • Art. 196
17 Noiembrie 2004

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 ( Republicare 17 Noiembrie 2004 )

  • Republicare
  • Text Republicat

Text Republicat

Dispoziţiile prevăzute pentru societăţile pe acţiuni, în ce priveşte dreptul de a ataca hotărârile adunării generale, se aplică şi societăţilor cu răspundere limitată, termenul de 15 zile prevăzut la art. 132 alin. (2) urmând să curgă de la data la care asociatul a luat cunoştinţă de hotărârea adunării generale pe care o atacă.

17 Noiembrie 1990

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990

  • Publicare initiala

Text Initial

Se pedepsesc cu amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei administratorii şi directorii care:

  • 1. dobîndesc acţiuni ale societăţii în contul acesteia, în cazurile oprite de lege;
  • 2. îndeplinesc hotărîrile adunării generale referitoare la schimbarea formei societăţii, fuziunea acesteia sau reducerea capitalului social, înainte de expirarea termenelor prevăzute de lege;
  • 3. îndeplinesc hotărîrile adunării generale referitoare la reducerea capitalului social, fără ca asociaţii să fi fost executaţi pentru efectuarea vărsămîntului datorat, ori îndeplinesc decizia care îi scuteşte de plata vărsămintelor ulterioare;
  • 4. predau titularului acţiunile mai înainte de termen sau predau acţiuni liberate în total sau în parte, în afară de cazurile stabilite de lege, ori transmit acţiuni la purtător fără a fi achitate integral;
  • 5. refuză a pune la dispoziţia experţilor, în cazurile prevăzute la art. 18 şi 23, actele şi documentele necesare sau îi împiedică în orice fel la îndeplinirea lucrărilor lor;
  • 6. nu respectă dispoziţiile legale referitoare la anularea acţiunilor neplătite.

Cu aceeaşi amendă se vor pedepsi şi administratorii care, fără motiv întemeiat, nu convoacă adunarea generală în cazurile prevăzute de lege.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf