Legea Societatilor - Art. 195

  • Art. 195
17 Noiembrie 2004

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 ( Republicare 17 Noiembrie 2004 )

  • Republicare
  • Text Republicat

Text Republicat

(1) Administratorii sunt obligaţi să convoace adunarea asociaţilor la sediul social, cel puţin o dată pe an sau de câte ori este necesar.

(2) Un asociat sau un număr de asociaţi, ce reprezintă cel puţin o pătrime din capitalul social, va putea cere convocarea adunării generale, arătând scopul acestei convocări.

(3) Convocarea adunării se va face în forma prevăzută în actul constitutiv, iar în lipsa unei dispoziţii speciale, prin scrisoare recomandată, cu cel puţin 10 zile înainte de ziua fixată pentru ţinerea acesteia, arătându-se ordinea de zi.

17 Noiembrie 1990

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990

  • Publicare initiala

Text Initial

Se pedepsesc cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă de la 10.000 lei la 75.000 lei administratorii şi directorii care:

  • 1. în adunările generale se folosesc de acţiunile nesubscrise sau nedistribuite acţionarilor;
  • 2. emit obligaţiuni fără respectarea dispoziţiilor legale;
  • 3. emit acţiuni de o valoare mai mică decît valoarea lor legală ori la un preţ inferior valorii nominale, sau emit noi acţiuni mai înainte ca acţiunile precedente să fi fost achitate în întregime;
  • 4. plasează la preţuri diferite de cele stabilite de adunarea generală acţiuni din noua emisiune;
  • 5. acordă împrumuturi sau avansuri asupra acţiunilor societăţii;
  • 6. prezintă cu rea-credinţă acţionarilor un bilanţ inexact sau arată fapte inexacte asupra condiţiilor economice ale societăţii, în vederea ascunderii situaţiei ei reale.
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf