Legea Societatilor - Art. 194

 • Art. 194
29 Iunie 2007

Ordonanta de urgenta nr. 82 din 28 iunie 2007

 • Text modificat
Text VechiText Nou
 • b) să desemneze administratorii şi cenzorii sau, după caz, auditorii interni, să îi revoce şi să le dea descărcare de activitate, precum şi să decidă contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu, potrivit legii;

 • c) să decidă urmărirea administratorilor şi cenzorilor sau, după caz, a auditorilor interni pentru daunele pricinuite societăţii, desemnând şi persoana însărcinată să o exercite;

?
 • b) să desemneze administratorii şi cenzorii, să îi revoce/demită şi să le dea descărcare de activitate, precum şi să decidă contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu, potrivit legii;

 • c) să decidă urmărirea administratorilor şi cenzorilor pentru daunele pricinuite societăţii, desemnând şi persoana însărcinată să o exercite;

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

28 Noiembrie 2006

Legea nr. 441 din 27 noiembrie 2006

 • Text modificat
Text VechiText Nou
 • b) să îi desemneze pe administratori şi cenzori, să îi revoce şi să le dea descărcare de activitatea lor, precum şi să decidă contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu, potrivit legii;
 • c) să decidă urmărirea administratorilor şi cenzorilor pentru daunele pricinuite societăţii, desemnând şi persoana însărcinată să o exercite;
?
 • b) să desemneze administratorii şi cenzorii sau, după caz, auditorii interni, să îi revoce şi să le dea descărcare de activitate, precum şi să decidă contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu, potrivit legii;

 • c) să decidă urmărirea administratorilor şi cenzorilor sau, după caz, a auditorilor interni pentru daunele pricinuite societăţii, desemnând şi persoana însărcinată să o exercite;

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

17 Noiembrie 2004

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 ( Republicare 17 Noiembrie 2004 )

 • Republicare
 • Text Republicat

Text Republicat

(1) Adunarea asociaţilor are următoarele obligaţii principale:

 • a) să aprobe situaţia financiară anuală şi să stabilească repartizarea profitului net;
 • b) să îi desemneze pe administratori şi cenzori, să îi revoce şi să le dea descărcare de activitatea lor, precum şi să decidă contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu, potrivit legii;
 • c) să decidă urmărirea administratorilor şi cenzorilor pentru daunele pricinuite societăţii, desemnând şi persoana însărcinată să o exercite;
 • d) să modifice actul constitutiv.

(2) În acest din urmă caz, dacă în actul constitutiv se prevede dreptul de retragere a asociatului pentru că nu este de acord cu modificările aduse acestuia, se aplică dispoziţiile art. 224 şi 225.

17 Noiembrie 1990

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990

 • Publicare initiala

Text Initial

Se pedepsesc cu închisoare de la trei luni la doi ani sau cu amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei:

 • 1. fondatorii, administratorii şi directorii care, în prospectele, rapoartele şi comunicările adresate publicului ori adunărilor generale, arată cu rea-credinţă fapte neadevărate asupra constituirii societăţii, asupra condiţiilor economice ale acesteia, sau le ascund cu rea-credinţă în tot sau în parte, precum şi cei care încalcă dispoziţiile art. 70;
 • 2. administratorii şi directorii care, în lipsă de bilanţ ori contrariu celor rezultate din el, sau în baza unui bilanţ fals, au încasat sau plătit dividende, sub orice formă, din beneficii fictive sau care nu puteau fi distribuite;
 • 3. administratorii, directorii şi ceilalţi funcţionari ai societăţii care, pentru a-şi procura lor sau altora un cîştig în paguba societăţii, răspîndesc ştiri false sau întrebuinţează alte mijloace frauduloase, care au ca efect mărirea sau scăderea valorii acţiunilor sau obligaţiilor societăţii, ori a altor titluri ce-i aparţin;
 • 4. administratorii şi directorii care, pentru a-şi procura lor sau altora un cîştig în paguba societăţii, dobîndesc în contul acesteia acţiuni ale altor societăţi la un preţ pe care-l ştiu vădit superior valorii lor efective sau vînd pe seama societăţii acţiuni pe care acestea le deţin, la preţuri despre care au cunoştinţă că sînt vădit inferioare valorii lor efective;
 • 5. administratorii şi directorii care, cu rea-credinţă, folosesc bunurile sau creditul societăţii într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lor propriu, ori pentru a favoriza o altă societate, în care ei sînt interesaţi direct sau indirect.
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf