Legea Societatilor - Art. 189

  • Art. 189
29 Iunie 2007

Ordonanta de urgenta nr. 82 din 28 iunie 2007

  • Text modificat
Text VechiText Nou

(2) Adunarea generală, cu aceeaşi majoritate şi cu respectarea art. 138, alege altă persoană în locul administratorului revocat, decedat sau care a încetat exercitarea mandatului său.

?

(2) Adunarea generală, cu aceeaşi majoritate, alege altă persoană în locul administratorului revocat, decedat sau care a încetat exercitarea mandatului său.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

17 Noiembrie 2004

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 ( Republicare 17 Noiembrie 2004 )

  • Republicare
  • Text Republicat

Text Republicat

(1) În societatea în comandită pe acţiuni, administratorii vor putea fi revocaţi de adunarea generală a acţionarilor, printr-o hotărâre luată cu majoritatea stabilită pentru adunările extraordinare.

(2) Adunarea generală, cu aceeaşi majoritate şi cu respectarea art. 138, alege altă persoană în locul administratorului revocat, decedat sau care a încetat exercitarea mandatului său.

(3) Numirea trebuie aprobată şi de ceilalţi administratori, dacă sunt mai mulţi.

(4) Noul administrator devine asociat comanditat.

(5) Administratorul revocat rămâne răspunzător nelimitat faţă de terţi pentru obligaţiile pe care le-a contractat în timpul administraţiei sale, putând însă exercita acţiune în regres împotriva societăţii.

17 Noiembrie 1990

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990

  • Publicare initiala

Text Initial

Cînd unu sau mai mulţi administratori sînt numiţi lichidatori, darea de seamă asupra gestiunii administratorilor se va depune la registrul comerţului şi se va publica în Monitorul Oficial, împreună cu bilanţul final de lichidare.

Cînd gestiunea trece peste durata unui exerciţiu financiar, darea de seamă trebuie anexată la primul bilanţ, pe care lichidatorii îl prezintă adunării generale.

Orice acţionar poate, în termen de 15 zile de la publicare, să facă opoziţie la instanţă.

Toate opoziţiile făcute vor fi conexate, pentru a fi soluţionate printr-o singură sentinţă.

Orice acţionar are dreptul să intervină în instanţă, iar hotărîrea va fi opozabilă şi acţionarilor neintervenienţi.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf