Legea Societatilor - Art. 168

 • Art. 168
17 Noiembrie 2004

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 ( Republicare 17 Noiembrie 2004 )

 • Republicare
 • Text Republicat

Text Republicat

Pentru a proceda la emiterea de obligaţiuni prin ofertă publică, definită ca atare prin Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori, administratorii vor publica un prospect de emisiune, care va cuprinde:

 • a) denumirea, obiectul de activitate, sediul şi durata societăţii;
 • b) capitalul social şi rezervele;
 • c) data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a încheierii de înmatriculare şi modificările ce s-au adus actului constitutiv;
 • d) situaţia patrimoniului social după ultimul bilanţ contabil aprobat;
 • e) categoriile de acţiuni emise de societate;
 • f) suma totală a obligaţiunilor care au fost emise anterior şi a celor care urmează a fi emise, modul de rambursare, valoarea nominală a obligaţiunilor, dobânda lor, indicarea dacă sunt nominative sau la purtător, precum şi indicarea dacă sunt convertibile dintr-o categorie în alta, ori în acţiuni;
 • g) sarcinile ce grevează imobilele societăţii;
 • h) data la care a fost publicată hotărârea adunării generale extraordinare care a aprobat emiterea de obligaţiuni.
17 Noiembrie 1990

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990

 • Publicare initiala

Text Initial

Asociatul exclus rămîne obligat faţă de terţi pentru operaţiile făcute de societate, pînă în ziua rămînerii definitive a hotărîrii de excludere.

Dacă, în momentul excluderii, sînt operaţii în curs de executare, asociatul este obligat să suporte consecinţele şi nu-şi va putea retrage partea ce i se cuvine decît după terminarea acelor operaţii.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf