Legea Societatilor - Art. 166

  • Art. 166
14 Aprilie 2009

Legea nr. 88 din 8 aprilie 2009

  • Text modificat
Text VechiText Nou

(3) Dispoziţiile art. 73, art. 153^16 şi art. 155 se aplică şi cenzorilor.

?

(3) Dispoziţiile art. 73 şi 153^16 se aplică şi cenzorilor.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

29 Iunie 2007

Ordonanta de urgenta nr. 82 din 28 iunie 2007

  • Text modificat
Text VechiText Nou

(3) Dispoziţiile art. 73, 145 şi 155 se aplică şi cenzorilor.

?

(3) Dispoziţiile art. 73, art. 153^16 şi art. 155 se aplică şi cenzorilor.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

17 Noiembrie 2004

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 ( Republicare 17 Noiembrie 2004 )

  • Republicare
  • Text Republicat

Text Republicat

(1) Întinderea şi efectele răspunderii cenzorilor sunt determinate de regulile mandatului.

(2) Revocarea lor se va putea face numai de adunarea generală, cu votul cerut la adunările extraordinare.

(3) Dispoziţiile art. 73, 145 şi 155 se aplică şi cenzorilor.

17 Noiembrie 1990

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990

  • Publicare initiala

Text Initial

Excluderea se pronunţă prin hotărîre judecătorească la cererea societăţii sau a oricărui asociat.

Cînd excluderea se cere de către un asociat, se va cita societatea şi asociatul pîrît.

Hotărîrea definitivă de excludere se va depune, în termen de 15 zile, la registrul comerţului pentru a fi înscrisă, iar dispozitivul hotărîrii se va publica la cererea societăţii în Monitorul Oficial.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf