Legea Societatilor - Art. 165

  • Art. 165
17 Noiembrie 2004

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 ( Republicare 17 Noiembrie 2004 )

  • Republicare
  • Text Republicat

Text Republicat

(1) Pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 163 alin. (2), cenzorii vor delibera împreună; ei însă vor putea face, în caz de neînţelegere, rapoarte separate, care vor trebui să fie prezentate adunării generale.

(2) Pentru celelalte obligaţii impuse de lege, cenzorii vor putea lucra separat.

(3) Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările lor, precum şi constatările făcute în exerciţiul mandatului lor.

17 Noiembrie 1990

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990

  • Publicare initiala

Text Initial

Poate fi exclus din societatea în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată:

  • a) asociatul care, pus în întîrziere, nu aduce aportul la care s-a obligat;
  • b) asociatul cu răspundere nelimitată declarat în stare de faliment sau care a devenit legalmente incapabil;
  • c) asociatul cu răspundere nelimitată care se amestecă fără drept în administraţie ori contravine dispoziţiilor art. 50 şi 52.;
  • d) asociatul administrator care comite fraudă în dauna societăţii sau se serveşte de semnătura socială sau de capitalul social în folosul lui sau al altora.

Dispoziţiile acestui articol se aplică şi comanditaţilor în societatea în comandită pe acţiuni.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf