Legea Societatilor - Art. 161

 • Art. 161
14 Aprilie 2009

Legea nr. 88 din 8 aprilie 2009

 • Text modificat
Text VechiText Nou

c) persoanele cărora le este interzisă funcţia de membru al consiliului de administraţie, respectiv al consiliului de supraveghere şi directoratului, în temeiul art. 153^14;

?

c) persoanele cărora le este interzisă funcţia de membru al consiliului de administraţie, respectiv al consiliului de supraveghere şi al directoratului, în temeiul art. 73^1;

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

29 Iunie 2007

Ordonanta de urgenta nr. 82 din 28 iunie 2007

 • Text modificat
Text VechiText Nou

(1) Cenzorii pot fi acţionari, cu excepţia cenzorului expert contabil sau contabil autorizat, care poate fi terţ ce exercită profesia individual ori în forme asociative.

?

(1) Cenzorii pot fi acţionari, cu excepţia cenzorului expert contabil, care poate fi terţ ce exercită profesia individual ori în forme asociative.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

28 Noiembrie 2006

Legea nr. 441 din 27 noiembrie 2006

 • Text modificat
Text VechiText Nou

c) persoanele cărora le este interzisă funcţia de administrator conform prevederilor art. 138.

?

c) persoanele cărora le este interzisă funcţia de membru al consiliului de administraţie, respectiv al consiliului de supraveghere şi directoratului, în temeiul art. 153^14;

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

17 Noiembrie 2004

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 ( Republicare 17 Noiembrie 2004 )

 • Republicare
 • Text Republicat

Text Republicat

(1) Cenzorii pot fi acţionari, cu excepţia cenzorului expert contabil sau contabil autorizat, care poate fi terţ ce exercită profesia individual ori în forme asociative.

(2) Nu pot fi cenzori, iar dacă au fost aleşi, decad din mandatul lor:

 • a) rudele sau afinii până la al patrulea grad inclusiv sau soţii administratorilor;
 • b) persoanele care primesc sub orice formă, pentru alte funcţii decât aceea de cenzor, un salariu sau o remuneraţie de la administratori sau de la societate sau ai căror angajatori sunt în raporturi contractuale sau se află în concurenţă cu aceasta;
 • c) persoanele cărora le este interzisă funcţia de administrator conform prevederilor art. 138.
 • d) persoanele care, pe durata exercitării atribuţiilor conferite de această calitate, au atribuţii de control în cadrul Ministerului Finanţelor Publice sau al altor instituţii publice, cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege.

(3) Cenzorii sunt remuneraţi cu o indemnizaţie fixă, determinată prin actul constitutiv sau de adunarea generală care i-a numit.

17 Noiembrie 1990

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990

 • Publicare initiala

Text Initial

Acţiunile emise pentru mărirea capitalului vor fi oferite spre subscriere în primul rînd celorlalţi acţionari, în proporţie cu numărul acţiunilor pe care le posedă şi cu obligaţia ca aceştia să-şi exercite dreptul lor de preferinţă în termenul hotărît de adunarea generală, dacă în contract sau statut nu se prevede altfel. După expirarea acestui termen, acţiunile vor putea fi subscrise de public.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf