Legea Societatilor - Art. 153^23

  • Art. 153^23
28 Noiembrie 2006

Legea nr. 441 din 27 noiembrie 2006

  • Text modificat

Text Nou

Directorii şi membrii consiliului de administraţie, respectiv membrii directoratului şi cei ai consiliului de supraveghere, sunt obligaţi să participe la adunările generale ale acţionarilor.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf