Legea Societatilor - Art. 142

 • Art. 142
30 Aprilie 2008

Ordonanta de urgenta nr. 52 din 21 aprilie 2008

 • Text modificat
Text VechiText Nou

b) stabilirea sistemului contabil şi de control financiar şi aprobarea planificării financiare;

?

b) stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar, precum şi aprobarea planificării financiare;

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

28 Noiembrie 2006

Legea nr. 441 din 27 noiembrie 2006

 • Text modificat integral

Text Nou

(1) Consiliul de administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acţionarilor.

(2) Consiliul de administraţie are următoarele competenţe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

 • a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii;
 • b) stabilirea sistemului contabil şi de control financiar şi aprobarea planificării financiare;
 • c) numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor;
 • d) supravegherea activităţii directorilor;
 • e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor şi implementarea hotărârilor acesteia;
 • f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.

(3) De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuţiile primite de către consiliul de administraţie din partea adunării generale a acţionarilor, în conformitate cu art. 114.

17 Noiembrie 2004

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 ( Republicare 17 Noiembrie 2004 )

 • Republicare
 • Text Republicat

Text Republicat

(1) Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de administraţie este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din numărul administratorilor, dacă prin actul constitutiv nu se prevede un număr mai mare.

(2) Deciziile în consiliul de administraţie se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi.

(3) Dacă actul constitutiv nu dispune altfel, preşedintele consiliului de administraţie va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor.

(4) Dacă preşedintele în funcţie al consiliului de administraţie nu poate sau îi este interzis să participe la vot, ceilalţi membri ai consiliului de administraţie vor putea alege un preşedinte de şedinţă, având aceleaşi drepturi ca preşedintele în funcţie.

(5) În caz de paritate de voturi şi dacă preşedintele nu beneficiază de vot decisiv, propunerea supusă votului se consideră respinsă.

17 Noiembrie 1990

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990

 • Publicare initiala

Text Initial

Adunarea asociaţilor are următoarele obligaţii principale:

 • a) să aprobe bilanţul şi să stabilească repartizarea beneficiului net;
 • b) să desemneze pe administratori şi cenzori, să-i revoce şi să le dea descărcare de activitatea lor;
 • c) să decidă urmărirea administratorilor şi cenzorilor pentru daunele pricinuite societăţii, desemnînd şi persoana însărcinată să o exercite;
 • d) să modifice statutul.

În acest din urmă caz, dacă în contractul de societate sau în statut se prevede dreptul de retragere a asociatului pentru că nu este de acord cu modificările aduse acestora, se aplică dispoziţiile art. 167 şi 168.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf