Legea Societatilor - Art. 141^1

  • Art. 141^1
28 Noiembrie 2006

Legea nr. 441 din 27 noiembrie 2006

  • Text modificat

Text Nou

Directorii şi cenzorii sau, după caz, auditorii interni pot fi convocaţi la orice întrunire a consiliului de administraţie, întruniri la care aceştia sunt obligaţi să participe. Ei nu au drept de vot, cu excepţia directorilor care sunt şi administratori.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf