Legea Societatilor - Art. 137

  • Art. 137
28 Noiembrie 2006

Legea nr. 441 din 27 noiembrie 2006

  • Text modificat
Text VechiText Nou

(1) Societatea pe acţiuni este administrată de unul sau mai mulţi administratori, temporari şi revocabili.

(2) Când sunt mai mulţi administratori, ei constituie un consiliu de administraţie.

(3) Numirea şi înlocuirea administratorilor se fac exclusiv de către adunarea generală.

?

(1) Societatea pe acţiuni este administrată de unul sau mai mulţi administratori, numărul acestora fiind totdeauna impar. Când sunt mai mulţi administratori, ei constituie un consiliu de administraţie.

(2) Societăţile pe acţiuni ale căror situaţii financiare anuale fac obiectul unei obligaţii legale de auditare sunt administrate de cel puţin 3 administratori.

(3) Dispoziţiile prezentei legi cu privire la consiliul de administraţie şi care nu privesc sau nu presupun pluralitatea administratorilor se aplică administratorului unic în mod corespunzător.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

17 Noiembrie 2004

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 ( Republicare 17 Noiembrie 2004 )

  • Republicare
  • Text Republicat

Text Republicat

(1) Societatea pe acţiuni este administrată de unul sau mai mulţi administratori, temporari şi revocabili.

(2) Când sunt mai mulţi administratori, ei constituie un consiliu de administraţie.

(3) Numirea şi înlocuirea administratorilor se fac exclusiv de către adunarea generală.

(4) Primii administratori pot fi numiţi prin actul constitutiv, însă termenul mandatului lor nu poate fi mai mare de 4 ani.

(5) Dacă nu s-a stabilit durata mandatului prin actul constitutiv, el este pentru 2 ani.

(6) Administratorii sunt reeligibili când prin actul constitutiv nu se prevede altfel.

17 Noiembrie 1990

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990

  • Publicare initiala

Text Initial

În societatea în comandită pe acţiuni, administratorii vor putea fi revocaţi de adunarea generală a acţionarilor, printr-o hotărîre luată cu majoritatea stabilită pentru adunările extraordinare.

Adunarea generală, cu aceeaşi majoritate şi cu respectarea art. 94, alege altă persoană în locul administratorului revocat, decedat sau care a încetat exercitarea mandatului său.

Numirea trebuie aprobată şi de ceilalţi administratori, dacă sînt mai mulţi.

Noul administrator devine asociat comanditat.

Administratorul revocat rămîne răspunzător nelimitat faţă de terţi pentru obligaţiile pe care le-a contractat în timpul administraţiei sale, putînd însă exercita acţiune în regres împotriva societăţii.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf