Legea Societatilor - Art. 133

  • Art. 133
30 Mai 2012

Legea nr. 76 din 24 mai 2012

  • Text modificat
  • Modifica
  • Abroga
Text VechiText Nou

(2) Preşedintele, încuviinţând suspendarea, poate obliga pe reclamant la o cauţiune.

?

(2) Instanţa, încuviinţând suspendarea, îl poate obliga pe reclamant la o cauţiune.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

Text Abrogat

(3) Împotriva ordonanţei de suspendare se poate face recurs în termen de 5 zile de la pronunţare.

17 Noiembrie 2004

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 ( Republicare 17 Noiembrie 2004 )

  • Republicare
  • Text Republicat

Text Republicat

(1) O dată cu intentarea acţiunii în anulare, reclamantul poate cere instanţei, pe cale de ordonanţă preşedinţială, suspendarea executării hotărârii atacate.

(2) Preşedintele, încuviinţând suspendarea, poate obliga pe reclamant la o cauţiune.

(3) Împotriva ordonanţei de suspendare se poate face recurs în termen de 5 zile de la pronunţare.

17 Noiembrie 1990

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990

  • Publicare initiala

Text Initial

Administratorii sînt obligaţi, în 15 zile de la data adunării generale, să depună o copie de pe bilanţ, însoţită de contul de profit şi pierderi, la registrul comerţului şi la administraţia financiară, anexînd raportul lor, raportul cenzorilor şi procesul-verbal al adunării generale.

Bilanţul şi contul de profit şi pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf