Legea Societatilor - Art. 124

  • Art. 124
10 Iunie 2011

Legea nr. 71 din 3 iunie 2011

  • Text modificat

Text Abrogat

(1) Dacă acţiunile sunt grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot conferit de aceste acţiuni aparţine uzufructuarului în adunările generale ordinare şi nudului proprietar în adunările generale extraordinare.

17 Noiembrie 2004

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 ( Republicare 17 Noiembrie 2004 )

  • Republicare
  • Text Republicat

Text Republicat

(1) Dacă acţiunile sunt grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot conferit de aceste acţiuni aparţine uzufructuarului în adunările generale ordinare şi nudului proprietar în adunările generale extraordinare.

(2) Dacă asupra acţiunilor sunt constituite garanţii reale mobiliare, dreptul de vot aparţine proprietarului.

17 Noiembrie 1990

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990

  • Publicare initiala

Text Initial

Hotărîrile luate de adunarea deţinătorilor de obligaţiuni sînt obligatorii şi pentru deţinătorii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Hotărîrile adunării deţinătorilor de obligaţiuni pot fi atacate în justiţie de către deţinătorii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al şedinţei, în termenul şi cu efectele arătate în art. 90 şi 91, la instanţa în a cărei rază teritorială îşi are sediul societatea.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf