Legea Societatilor - Art. 122

  • Art. 122
17 Noiembrie 2004

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 ( Republicare 17 Noiembrie 2004 )

  • Republicare
  • Text Republicat

Text Republicat

În cazul societăţilor închise cu acţiuni nominative, prin actul constitutiv se poate conveni ţinerea adunărilor generale şi prin corespondenţă.

17 Noiembrie 1990

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990

  • Publicare initiala

Text Initial

Adunarea deţinătorilor de obligaţiuni legal constituită poate:

  • a) să numească un reprezentant al deţinătorilor de obligaţiuni şi unu sau mai mulţi supleanţi, cu dreptul de a-i reprezenta faţă de societate şi în justiţie, fixîndu-le remuneraţia; aceştia nu pot lua parte la administrarea societăţii, dar vor putea asista la adunările sale generale;
  • b) să îndeplinească toate actele de supraveghere şi de apărare a intereselor lor comune sau să autorize un reprezentant cu îndeplinirea lor;
  • c) să constituie un fond, care va putea fi luat din dobînzile cuvenite deţinătorilor de obligaţiuni, pentru a face faţa cheltuielilor necesare apărării drepturilor lor, stabilind, în acelaşi timp, regulile pentru gestiunea acestui fond;
  • d) să se opună la orice modificare a statutului societăţii sau a condiţiilor împrumutului, prin care s-ar putea aduce o atingere dreptului deţinătorilor de obligaţiuni;
  • e) să se pronunţe asupra emiterii de noi obligaţiuni.

Hotărîrile adunării vor fi aduse la cunoştinţa societăţii, în termen de cel mult trei zile de la adoptarea lor.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf