Legea Societatilor - Art. 113

 • Art. 113
28 Noiembrie 2006

Legea nr. 441 din 27 noiembrie 2006

 • Text modificat

Text Nou

i^1) conversia acţiunilor nominative în acţiuni la purtător sau a acţiunilor la purtător în acţiuni nominative;

17 Noiembrie 2004

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 ( Republicare 17 Noiembrie 2004 )

 • Republicare
 • Text Republicat

Text Republicat

Adunarea generală extraordinară se întruneşte ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

 • a) schimbarea formei juridice a societăţii;
 • b) mutarea sediului societăţii;
 • c) schimbarea obiectului de activitate al societăţii;
 • d) înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
 • e) prelungirea duratei societăţii;
 • f) majorarea capitalului social;
 • g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni;
 • h) fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societăţii;
 • i) dizolvarea anticipată a societăţii;
 • j) conversia acţiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
 • k) conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie sau în acţiuni;
 • l) emisiunea de obligaţiuni;
 • m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.
17 Noiembrie 1990

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990

 • Publicare initiala

Text Initial

În caz de moarte, împiedicarea fizică sau legală, încetare sau renunţare la mandat a unui cenzor, supleantul cel mai în vîrstă îl înlocuieşte.

Dacă, în acest mod, numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămaşi numesc alte persoane în locurile vacante, pînă la întrunirea celei mai apropiate adunări generale.

În cazul în care nu mai rămîne în funcţie nici un cenzor, administratorii vor convoca de urgenţă adunarea generală, care va proceda la numirea altor cenzori.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf