Legea Societatilor - Art. 107

  • Art. 107
28 Noiembrie 2006

Legea nr. 441 din 27 noiembrie 2006

  • Text modificat integral

Text Nou

(1) Constituirea de garanţii reale asupra propriilor acţiuni de către societate, fie direct, fie prin intermediul unei persoane acţionând în nume propriu, dar în contul societăţii, este considerată a fi dobândire în sensul art. 103^1, 104, 104^1, 105, 105^1 şi 106.

(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazul operaţiunilor curente ale băncilor şi ale altor instituţii financiare.

17 Noiembrie 2004

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 ( Republicare 17 Noiembrie 2004 )

  • Republicare
  • Text Republicat

Text Republicat

Acţiunile dobândite potrivit art. 103 alin. (1) - (5) şi alin. (8) nu dau drept la dividende. Pe toată durata posedării lor de către societate, dreptul de vot pe care îl conferă aceste acţiuni este suspendat, iar majorităţile de prezenţă şi de vot pentru luarea în mod valabil a hotărârilor în adunările generale se raportează la restul capitalului social.

17 Noiembrie 1990

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990

  • Publicare initiala

Text Initial

Oricare acţionar are dreptul să reclame cenzorilor faptele ce crede că trebuie cenzurate, iar aceştia sînt obligaţi să le verifice şi, dacă le găsesc reale, să le aibă în vedere la întocmirea raportului către adunarea generală.

Dacă reclamaţia este făcută de acţionari ce reprezintă cel puţin o pătrime din capitalul social sau o cotă mai mică dacă statutul prevede astfel, cenzorii sînt obligaţi să prezinte observaţiile şi propunerile lor asupra faptelor reclamate.

Dacă cenzorii socotesc întemeiată şi urgentă reclamaţia acţionarilor reprezentînd o pătrime din capitalul social, sînt obligaţi să convoace imediat adunarea generală. În caz contrar, ei trebuie să refere la prima adunare. Adunarea trebuie să ia o hotărîre asupra celor reclamate.

A patra parte din capital se dovedeşte prin depunerea acţiunilor la bănci din România sau Casa de Economii şi Consemnaţiuni ori la unităţile acestora.

Acţiunile vor rămîne depuse pînă după întrunirea adunării generale şi vor servi şi la legitimarea participării acţionarilor la această adunare.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf