Legea Societatilor - Art. 105^1

  • Art. 105^1
28 Noiembrie 2006

Legea nr. 441 din 27 noiembrie 2006

  • Text modificat

Text Nou

Consiliul de administraţie va include în raportul ce însoţeşte situaţiile financiare anuale următoarele informaţii cu privire la dobândirea sau înstrăinarea de către societate a propriilor acţiuni:

  • a) motivele dobândirilor efectuate pe durata exerciţiului financiar;
  • b) numărul şi valoarea nominală a acţiunilor dobândite şi a celor înstrăinate pe durata exerciţiului financiar şi procentul din capitalul social subscris pe care acestea îl reprezintă;
  • c) în cazul dobândirii sau înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acţiunilor;
  • d) numărul şi valoarea nominală a tuturor acţiunilor dobândite şi deţinute de către societate şi procentul din capitalul social subscris pe care acestea îl reprezintă.
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf