Legea Contabilitatii - Art. 43

  • Art. 43
18 Iunie 2008

Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 (Republicare 18 Iunie 2008)

  • Republicare
  • Text Republicat

Text Republicat

Efectuarea cu ştiinţă de înregistrări inexacte, precum şi omisiunea cu ştiinţă a înregistrărilor în contabilitate, având drept consecinţă denaturarea veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare, precum şi a elementelor de activ şi de pasiv ce se reflectă în bilanţ, constituie infracţiunea de fals intelectual şi se pedepseşte conform legii.

20 Ianuarie 2000

Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 (Republicare 20 Ianuarie 2000)

  • Republicare
  • Text Republicat

Text Republicat

(1) Unităţile din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională vor conduce contabilitatea, cantitativ şi valoric, pentru toate bunurile aflate în administrarea acestora, pe baza normelor proprii avizate de Ministerul Finanţelor.

(2) Trecerea la evidenţa cantitativ-valorică se va realiza până la data de 31 decembrie 1999, pe baza programelor elaborate de unităţile respective, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

30 Iulie 1996

Ordonanta nr. 22 din 24 iulie 1996

  • Text modificat
Text VechiText Nou

Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi alte instituţii prevăzute prin lege propun Ministerului Economiei şi Finanţelor norme proprii privind organizarea şi conducerea contabilităţii.

?

Unităţile din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională vor conduce contabilitatea cantitativ şi valoric pentru toate bunurile aflate în administrarea acestora, pe baza normelor proprii avizate de Ministerul Finanţelor.

Trecerea la evidenţa cantitativ-valorică se va realiza până la data de 31 decembrie 1998, pe baza programelor elaborate de unităţile respective, aprobate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

27 Decembrie 1991

Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991

  • Publicare initiala

Text Initial

Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi alte instituţii prevăzute prin lege propun Ministerului Economiei şi Finanţelor norme proprii privind organizarea şi conducerea contabilităţii.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf