Legea Contabilitatii - Art. 39

 • Art. 39
18 Iunie 2008

Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 (Republicare 18 Iunie 2008)

 • Republicare
 • Text Republicat

Text Republicat

(1) La încheierea exerciţiului financiar, în contabilitatea Trezoreriei Statului se procedează la încheierea execuţiei bugetare potrivit normelor metodologice emise de Ministerul Economiei şi Finanţelor, după cum urmează:

 • a) încheierea execuţiei bugetului de stat se efectuează de către unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului;
 • b) încheierea execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat se efectuează de către unităţile Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse;
 • c) încheierea execuţiei bugetelor locale se efectuează de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale.

(2) Ministerul Economiei şi Finanţelor întocmeşte trimestrial şi anual bilanţul general al Trezoreriei Statului, în structura stabilită de acesta, care se aprobă în condiţiile legii.

20 Ianuarie 2000

Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 (Republicare 20 Ianuarie 2000)

 • Republicare
 • Text Republicat

Text Republicat

(1) Contravenţiile prevăzute la art. 38 pct. 1 şi 2 se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 50.000.000 lei, cele prevăzute la pct. 3 şi 4 lit. a) - f), cu amendă de la 1.000.000 lei la 25.000.000 lei, iar cea prevăzută la pct. 4 lit. g), cu amendă de 500.000 lei. Guvernul, la propunerea Ministerului Finanţelor, poate modifica nivelul acestor amenzi în funcţie de rata inflaţiei.

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de persoanele cu atribuţii de control financiar şi de alte persoane anume împuternicite de Ministerul Finanţelor.

(3) Contravenţiilor prevăzute la art. 38 le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25 - 27.

(4) Amenzile contravenţionale prevăzute la alin. (1) din prezentul articol se suportă de persoanele vinovate.

30 Iulie 1996

Ordonanta nr. 22 din 24 iulie 1996

 • Text modificat
 • Introduce
 • Modifica

Text Nou

(4) Amenzile contravenţionale prevăzute la alin. (1) din prezentul articol se suportă de persoanele vinovate.

Text VechiText Nou

(1) Contravenţiile prevăzute la art. 38 pct. 1 şi 2 se sancţionează cu amendă de la 20.000 la 50.000 lei, iar cele prevăzute la pct. 3 şi 4, cu amendă de la 5.000 la 20.000 lei.

?

(1) Contravenţiile prevăzute la art. 38 pct. 1 şi 2 se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 50.000.000 lei, cele prevăzute la pct. 3 şi 4 lit. a) - f), cu amendă de la 1.000.000 lei la 25.000.000 lei, iar cea prevăzută la pct. 4 lit. g), cu amendă de 500.000 lei.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

Text VechiText Nou

(3) Contravenţiilor prevăzute la art. 38 le sînt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.

?

(3) Contravenţiilor prevăzute la art. 38 le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia prevederilor art. 26 şi 27.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

27 Decembrie 1991

Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991

 • Publicare initiala

Text Initial

(1) Contravenţiile prevăzute la art. 38 pct. 1 şi 2 se sancţionează cu amendă de la 20.000 la 50.000 lei, iar cele prevăzute la pct. 3 şi 4, cu amendă de la 5.000 la 20.000 lei.

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de persoanele cu atribuţii de control financiar şi alte persoane anume împuternicite de Ministerul Economiei şi Finanţelor.

(3) Contravenţiilor prevăzute la art. 38 le sînt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf