Legea Contabilitatii - Art. 19

  • Art. 19
22 Aprilie 2011

Ordonanta de urgenta nr. 37 din 13 aprilie 2011

  • Text modificat
Text VechiText Nou

(5) La instituţiile publice rezultatul execuţiei bugetare se stabileşte anual prin închiderea conturilor care reflectă încasarea veniturilor şi plata cheltuielilor aferente exerciţiului bugetar.

?

(5) La instituţiile publice rezultatul execuţiei bugetare se stabileşte anual, potrivit reglementărilor contabile elaborate în acest sens.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

18 Iunie 2008

Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 (Republicare 18 Iunie 2008)

  • Republicare
  • Text Republicat

Text Republicat

(1) În contabilitate, profitul sau pierderea se stabileşte cumulat de la începutul exerciţiului financiar. Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli se efectuează, de regulă, la sfârşitul exerciţiului financiar.

(2) Rezultatul definitiv al exerciţiului financiar se stabileşte la închiderea acestuia.

(3) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinaţii, după aprobarea situaţiilor financiare anuale.

(4) Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exerciţiului financiar şi cel reportat, din rezerve, prime de capital şi capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor.

(5) La instituţiile publice rezultatul execuţiei bugetare se stabileşte anual prin închiderea conturilor care reflectă încasarea veniturilor şi plata cheltuielilor aferente exerciţiului bugetar.

(6) Excedentul sau deficitul patrimonial se determină de către instituţiile publice, în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Economiei şi Finanţelor.

20 Ianuarie 2000

Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 (Republicare 20 Ianuarie 2000)

  • Republicare
  • Text Republicat

Text Republicat

(1) În contabilitate profitul sau pierderea se stabileşte lunar.

(2) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinaţii, potrivit legii.

27 Decembrie 1991

Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991

  • Publicare initiala

Text Initial

(1) În contabilitate, profitul sau pierderea se stabileşte lunar.

(2) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinaţii, potrivit legii.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf