Legea Contabilitatii - Capitolul II modificari din 11 Decembrie 2014

Organizarea si conducerea contabilitatii

  • Capitolul II
  • 11 Decembrie 2014
Art. 10

Modifica:

5. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) Contabilitatea se organizează şi se conduce, de regulă, în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare.

Prin persoană împuternicită să îndeplinească funcţia de director economic sau contabil-şef se înţelege o persoană angajată potrivit legii şi care are atribuţii privind conducerea contabilităţii entităţii.

Abroga:

6. La articolul 10, alineatul (3^1) se abrogă.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf