Modificarile au fost aduse de

Codul Muncii - Titlul II modificari din 14 August 2013

Contractul individual de munca

  • Titlul II
  • 14 August 2013
Art. 52

Introduce:

1. La articolul 52 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:

c^1) în cazul în care împotriva salariatului s-a luat, în condiţiile Codului de procedură penală, măsura controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauţiune, dacă în sarcina acestuia au fost stabilite obligaţii care împiedică executarea contractului de muncă, precum şi în cazul în care salariatul este arestat la domiciliu, iar conţinutul măsurii împiedică executarea contractului de muncă;

Art. 61

Modifica:

2. La articolul 61, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

b) în cazul în care salariatul este arestat preventiv sau arestat la domiciliu pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, în condiţiile Codului de procedură penală;

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf