Modificarile au fost aduse de

Codul Muncii - Titlul XII modificari din 30 Mai 2012

Jurisdictia muncii

  • Titlul XII
  • 30 Mai 2012
Art. 269

Se introduce alin. (3)

ART. 46

La articolul 269 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"(3) Dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă pentru coparticiparea procesuală activă, cererea poate fi formulată la instanţa competentă pentru oricare dintre reclamanţi."

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf