Codul Muncii - Art. 50

 • Art. 50
18 Mai 2011

Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (Republicare 18 Mai 2011)

 • Republicare
 • Text Republicat

Text Republicat

Contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoarele situaţii:

 • a) concediu de maternitate;
 • b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă;
 • c) carantină;
 • d) exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti, pe toată durata mandatului, dacă legea nu prevede altfel;
 • e) îndeplinirea unei funcţii de conducere salarizate în sindicat;
 • f) forţă majoră;
 • g) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condiţiile Codului de procedură penală;
 • h) de la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizaţiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei. Dacă în termen de 6 luni salariatul nu şi-a reînnoit avizele, autorizaţiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de muncă încetează de drept;
 • i) în alte cazuri expres prevăzute de lege.
5 Februarie 2003

Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003

 • Publicare initiala

Text Initial

Contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoarele situaţii:

 • a) concediu de maternitate;
 • b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă;
 • c) carantină;
 • d) exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti, pe toată durata mandatului, dacă legea nu prevede altfel;
 • e) îndeplinirea unei funcţii de conducere salarizate în sindicat;
 • f) forţă majoră;
 • g) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condiţiile Codului de procedură penală;
 • h) de la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizaţiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei. Dacă în termen de 6 luni salariatul nu şi-a reînnoit avizele, autorizaţiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de muncă încetează de drept;
 • i) în alte cazuri expres prevăzute de lege.
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf