Codul Muncii - Art. 39

 • Art. 39
18 Mai 2011

Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (Republicare 18 Mai 2011)

 • Republicare
 • Text Republicat

Text Republicat

(1) Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:

 • a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
 • b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
 • c) dreptul la concediu de odihnă anual;
 • d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
 • e) dreptul la demnitate în muncă;
 • f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
 • g) dreptul la acces la formarea profesională;
 • h) dreptul la informare şi consultare;
 • i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă;
 • j) dreptul la protecţie în caz de concediere;
 • k) dreptul la negociere colectivă şi individuală;
 • l) dreptul de a participa la acţiuni colective;
 • m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
 • n) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.

(2) Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

 • a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;
 • b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;
 • c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă;
 • d) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
 • e) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;
 • f) obligaţia de a respecta secretul de serviciu;
 • g) alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.
5 Februarie 2003

Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003

 • Publicare initiala

Text Initial

(1) Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:

 • a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
 • b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
 • c) dreptul la concediu de odihnă anual;
 • d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
 • e) dreptul la demnitate în muncă;
 • f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
 • g) dreptul la acces la formarea profesională;
 • h) dreptul la informare şi consultare;
 • i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă;
 • j) dreptul la protecţie în caz de concediere;
 • k) dreptul la negociere colectivă şi individuală;
 • l) dreptul de a participa la acţiuni colective;
 • m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
 • n) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.

(2) Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

 • a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;
 • b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;
 • c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă;
 • d) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
 • e) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;
 • f) obligaţia de a respecta secretul de serviciu;
 • g) alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf