Codul Muncii - Art. 189

  • Art. 189
18 Mai 2011

Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (Republicare 18 Mai 2011)

  • Republicare
  • Text Republicat

Text Republicat

(1) Sarcinile principale ale medicului de medicină a muncii constau în:

  • a) prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;
  • b) supravegherea efectivă a condiţiilor de igienă şi sănătate în muncă;
  • c) asigurarea controlului medical al salariaţilor atât la angajarea în muncă, cât şi pe durata executării contractului individual de muncă.

(2) În vederea realizării sarcinilor ce îi revin medicul de medicină a muncii poate propune angajatorului schimbarea locului de muncă sau a felului muncii unor salariaţi, determinată de starea de sănătate a acestora.

(3) Medicul de medicină a muncii este membru de drept în comitetul de securitate şi sănătate în muncă.

5 Februarie 2003

Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003

  • Publicare initiala

Text Initial

(1) Sarcinile principale ale medicului de medicină a muncii constau în:

  • a) prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;
  • b) supravegherea efectivă a condiţiilor de igienă şi sănătate în muncă;
  • c) asigurarea controlului medical al salariaţilor atât la angajarea în muncă, cât şi pe durata executării contractului individual de muncă.

(2) În vederea realizării sarcinilor ce îi revin medicul de medicină a muncii poate propune angajatorului schimbarea locului de muncă sau a felului muncii unor salariaţi, determinată de starea de sănătate a acestora.

(3) Medicul de medicină a muncii este membru de drept în comitetul de securitate şi sănătate în muncă.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf