Codul Muncii - Art. 18

 • Art. 18
18 Mai 2011

Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (Republicare 18 Mai 2011)

 • Republicare
 • Text Republicat

Text Republicat

(1) În cazul în care persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, urmează să îşi desfăşoare activitatea în străinătate, angajatorul are obligaţia de a-i comunica în timp util, înainte de plecare, informaţiile prevăzute la art. 17 alin. (3), precum şi informaţii referitoare la:

 • a) durata perioadei de muncă ce urmează să fie prestată în străinătate;
 • b) moneda în care vor fi plătite drepturile salariale, precum şi modalităţile de plată;
 • c) prestaţiile în bani şi/sau în natură aferente desfăşurării activităţii în străinătate;
 • d) condiţiile de climă;
 • e) reglementările principale din legislaţia muncii din acea ţară;
 • f) obiceiurile locului a căror nerespectare i-ar pune în pericol viaţa, libertatea sau siguranţa personală;
 • g) condiţiile de repatriere a lucrătorului, după caz.

(2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi c) trebuie să se regăsească şi în conţinutul contractului individual de muncă.

(3) Dispoziţiile alin. (1) se completează prin legi speciale care reglementează condiţiile specifice de muncă în străinătate.

5 Februarie 2003

Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003

 • Publicare initiala

Text Initial

(1) În cazul în care persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, urmează să îşi desfăşoare activitatea în străinătate, angajatorul are obligaţia de a-i comunica în timp util, înainte de plecare, informaţiile prevăzute la art. 17 alin. (3), precum şi informaţii referitoare la:

 • a) durata perioadei de muncă ce urmează să fie prestată în străinătate;
 • b) moneda în care vor fi plătite drepturile salariale, precum şi modalităţile de plată;
 • c) prestaţiile în bani şi/sau în natură aferente desfăşurării activităţii în străinătate;
 • d) condiţiile de climă;
 • e) reglementările principale din legislaţia muncii din acea ţară;
 • f) obiceiurile locului a căror nerespectare i-ar pune în pericol viaţa, libertatea sau siguranţa personală;
 • g) condiţiile de repatriere a lucrătorului, după caz.

(2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi c) trebuie să se regăsească şi în conţinutul contractului individual de muncă.

(3) Dispoziţiile alin. (1) se completează prin legi speciale care reglementează condiţiile specifice de muncă în străinătate.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf