Codul Muncii - Art. 105

  • Art. 105
18 Mai 2011

Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (Republicare 18 Mai 2011)

  • Republicare
  • Text Republicat

Text Republicat

(1) Contractul individual de muncă cu timp parţial cuprinde, în afara elementelor prevăzute la art. 17 alin. (3), următoarele:

  • a) durata muncii şi repartizarea programului de lucru;
  • b) condiţiile în care se poate modifica programul de lucru;
  • c) interdicţia de a efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor acestora.

(2) În situaţia în care într-un contract individual de muncă cu timp parţial nu sunt precizate elementele prevăzute la alin. (1), contractul se consideră a fi încheiat pentru normă întreagă.

5 Februarie 2003

Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003

  • Publicare initiala

Text Initial

(1) Contractul individual de muncă cu timp parţial cuprinde, în afara elementelor prevăzute la art. 17 alin. (3), următoarele:

  • a) durata muncii şi repartizarea programului de lucru;
  • b) condiţiile în care se poate modifica programul de lucru;
  • c) interdicţia de a efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor acestora.

(2) În situaţia în care într-un contract individual de muncă cu timp parţial nu sunt precizate elementele prevăzute la alin. (1), contractul se consideră a fi încheiat pentru normă întreagă.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf