Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul IX modificari din 7 Octombrie 2013

Impozite si taxe locale

  • Titlul IX
  • 7 Octombrie 2013
Art. 286
Scutiri si facilitati stabilite de consiliile locale

Introduce:

1. După alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) şi (4^2), cu următorul cuprins:

(4^1) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe teren pentru proprietarii de terenuri degradate sau poluate neincluse în perimetrul de ameliorare, la solicitarea acestora, cu avizul favorabil al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice.

(4^2) Avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice se solicită după depunerea documentelor justificative de către proprietarii terenurilor şi are ca scop identificarea terenurilor degradate sau poluate neincluse în perimetrul de ameliorare, precum şi delimitarea acestora.

 

2. După alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:

(5^1) Scutirea de la plata impozitului pe teren prevăzută la alin. (4^1) se aplică persoanei respective cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care au fost obţinute avizele favorabile potrivit alin. (4^2).

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf