Codul Fiscal - Titlul IX modificari din 7 Noiembrie 2012

Impozite si taxe locale

  • Titlul IX
  • 7 Noiembrie 2012
Art. 283
Alte taxe locale

Introduce alin. (4)

După alineatul (3) al articolului 283 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"(4) Consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti pot/poate institui taxa pentru reabilitare termică a blocurilor de locuinţe, pentru care s-au alocat sume aferente cotei de contribuţie a proprietarilor, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările ulterioare."

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf