Codul Fiscal - Titlul IX modificari din 6 Februarie 2004

Impozite si taxe locale

  • Titlul IX
  • 6 Februarie 2004
Art. 247
Definitii

Introduce Norme Metodologice

Art. 248
Impozite si taxe locale

Introduce Norme Metodologice

Art. 249
Reguli generale

Introduce Norme Metodologice

Art. 250
Scutiri

Introduce Norme Metodologice

Art. 251
Calculul impozitului pentru persoane fizice

Introduce Norme Metodologice

Art. 252
Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce detin mai multe cladiri

Introduce Norme Metodologice

Art. 253
Calculul impozitului datorat de persoanele juridice

Introduce Norme Metodologice

Art. 254
Dobandirea, instrainarea si modificarea cladirilor

Introduce Norme Metodologice

Art. 255
Plata impozitului

Introduce Norme Metodologice

Art. 256
Reguli generale

Introduce Norme Metodologice

Art. 257
Scutiri

Introduce Norme Metodologice

Art. 258
Calculul impozitului

Modifica tabel alin. (2)

la art. 258 alin. (2) în tabel, virgulele se vor înlocui cu puncte;

Introduce Norme Metodologice

Art. 259
Dobandiri si transferuri de teren, precum si alte modificari aduse terenului

Introduce Norme Metodologice

Art. 260
Plata impozitului

Introduce Norme Metodologice

Art. 261
Reguli generale

Introduce Norme Metodologice

Art. 262
Scutiri

Introduce Norme Metodologice

Art. 263
Calculul taxei

Introduce Norme Metodologice

Art. 264
Dobandiri si transferuri ale mijloacelor de transport

Introduce Norme Metodologice

Art. 265
Plata taxei

Introduce Norme Metodologice

Art. 266
Reguli generale

Introduce Norme Metodologice

Art. 267
Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire si a altor avize asemanatoare

Introduce Norme Metodologice

Art. 268
Taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru a desfasura o activitate economica si a altor autorizatii similare

Introduce Norme Metodologice

Art. 269
Scutiri

Introduce Norme Metodologice

Art. 270
Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate

Introduce Norme Metodologice

Art. 271
Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate

Introduce Norme Metodologice

Art. 272
Scutiri

Introduce Norme Metodologice

Art. 273
Reguli generale

Introduce Norme Metodologice

Art. 274
Calculul impozitului

Introduce Norme Metodologice

Art. 275
Reguli speciale pentru videoteci si discoteci

Introduce Norme Metodologice

Art. 276
Scutiri

Introduce Norme Metodologice

Art. 277
Plata impozitului

Introduce Norme Metodologice

Art. 278
Reguli generale

Introduce Norme Metodologice

Art. 279
Calculul taxei

Introduce Norme Metodologice

Art. 280
Scutiri

Introduce Norme Metodologice

Art. 281
Plata taxei

Introduce Norme Metodologice

Art. 282
Taxe speciale

Introduce Norme Metodologice

Art. 283
Alte taxe locale

Introduce Norme Metodologice

Art. 284
Scutiri si facilitati pentru persoanele fizice

Introduce Norme Metodologice

Art. 285
Scutiri si facilitati pentru persoanele juridice

Introduce Norme Metodologice

Art. 286
Scutiri si facilitati stabilite de consiliile locale

Introduce Norme Metodologice

Art. 287
Majorarea impozitelor si taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judetene

Introduce Norme Metodologice

Art. 288
Deciziile consiliilor locale si judetene privind impozitele si taxele locale

Introduce Norme Metodologice

Art. 289
Accesul la informatii privind impozitele si taxele locale

Introduce Norme Metodologice

Art. 290
Depunerea declaratiilor de persoanele juridice

Introduce Norme Metodologice

Art. 291
Controlul si colectarea impozitelor si taxelor locale

Introduce Norme Metodologice

Art. 292
Indexarea impozitelor si taxelor locale

Introduce Norme Metodologice

Art. 293
Elaborarea normelor

Introduce Norme Metodologice

Art. 294
Sanctiuni

Modifica alin. (7)

- la art. 294 alin. (7), în loc de: "... prevăzute la alin. (1), (2) şi (4) ..." se va citi: "... prevăzute la alin. (3) şi (4) ...";

Modifica alin. (8)

- la art. 294 alin. (8), în loc de: "... prevăzute la alin. (1), (2) şi (4) ..." se va citi: "... prevăzute la alin. (2) şi (4) ...".

Introduce Norme Metodologice

Art. 295
Implicatii bugetare ale impozitelor si taxelor locale

Introduce Norme Metodologice

Art. 296
Dispozitii tranzitorii

Introduce Norme Metodologice

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf