Codul Fiscal - Titlul IX modificari din 4 Martie 2010

Impozite si taxe locale

  • Titlul IX
  • 4 Martie 2010
Art. 284
Facilitati pentru persoane fizice

Modifica:

1. Alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(7) Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplică terenului aferent clădirii utilizate de persoanele fizice prevăzute la alin. (1) lit. b), alin. (2) şi alin. (4).

Introduce: 

2. După alineatul (7^1) se introduce un nou alineat, alineatul (7^2), cu următorul cuprins:

(7^2) Scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale, precum şi de la plata impozitului corespunzător pentru terenurile arabile, fâneţe şi păduri, în suprafaţă de până la 5 ha, se aplică pentru veteranii de război, văduvele de război şi văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf