Codul Fiscal - Titlul IX modificari din 30 Iunie 2008

Impozite si taxe locale

  • Titlul IX
  • 30 Iunie 2008
Art. 263
Calculul taxei

Modifica:

8. La articolul 263 alineatul (2), punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Tipuri de autovehicule Suma, în lei, pentru fiecare grupă de 200 cm^3 sau fracţiune din aceasta
7. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv 25
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf