Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul IX modificari din 29 Aprilie 2013

Impozite si taxe locale

  • Titlul IX
  • 29 Aprilie 2013
Art. 283
Alte taxe locale

Introduce alin. (3^1)

La articolul 283 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:

«(3^1) Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă este în cuantum de 500 lei şi poate fi majorată prin hotărâre a consiliului local, fără ca majorarea să poată depăşi 20% din această valoare. Taxa se face venit la bugetul local.»

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf