Codul Fiscal - Titlul IX modificari din 25 Aprilie 2008

Impozite si taxe locale

  • Titlul IX
  • 25 Aprilie 2008
Art. 295
Implicatii bugetare ale impozitelor si taxelor locale

Abroga:

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă art. 295 alin. (11) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Nota:

Conform Ordonantei de urgenta nr. 51/2008, articolul 295 alin. (11) lit. b) se abrogă incepand cu data de 25 mai 2008.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf