Codul Fiscal - Titlul IX modificari din 24 Martie 2006

Impozite si taxe locale

  • Titlul IX
  • 24 Martie 2006
Art. 258
Calculul impozitului

Modifica, la art. 258, cuprinsul alin. (6):

1. Alineatul (6) al articolului 258 va avea următorul cuprins:

(6) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 251 alin. (5):

Nr. crt. Categoria de folosinta Zona [lei (RON)/ha]
0 1 A B C D
1 Teren cu construcţii 22 20 18 16
2 Arabil 36 34 32 30
3 Păşune 20 18 16 14
4 Fâneaţă 20 18 16 14
5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 40 38 36 34
5.1 Vie până la intrarea pe rod x x x x
6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 40 38 36 34
6.1 Livadă până la intrarea pe rod x x x x
7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cuexcepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1 12 10 8 6
7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rolde protecţie x x x x
8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 4 3 2 1
8.1 Teren cu amenajări piscicole 24 22 20 18
9 Drumuri şi căi ferate x x x x
10 Teren neproductiv x x x x

Art. 295
Implicatii bugetare ale impozitelor si taxelor locale

Modifica, la art. 295, cuprinsul alin. (1):

2. Alineatul (1) al articolului 295 va avea următorul cuprins:

ART. 295

(1) Impozitele şi taxele locale, precum şi amenzile şi penalităţile aferente acestora constituie integral venituri la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf