Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul IX modificari din 24 Februarie 2004

Impozite si taxe locale

  • Titlul IX
  • 24 Februarie 2004
Art. 282
Taxe speciale

Abroga in Norme Metodologice pct. 195, alin. (2)

- la capitolul IX "Taxe speciale" din titlul IX, la pct. 195 alineatul (2) se elimină.
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf