Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul IX modificari din 24 August 2010

Impozite si taxe locale

  • Titlul IX
  • 24 August 2010
Art. 252
Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce detin mai multe cladiri

Modifica norme metodologice:

- la art. I lit. G „Titlul IX «Impozite şi taxe locale»", la pct. 5, cu privire la pct. 40 lit. c), în loc de: „... majorat potrivit art. 252 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal..." se va citi: „... majorat potrivit art. 252 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal...".

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf