Codul Fiscal - Titlul IX modificari din 19 Iulie 2013

Impozite si taxe locale

  • Titlul IX
  • 19 Iulie 2013
Art. 251
Calculul impozitului pentru persoane fizice

Modifica:

1. La articolul 251, alineatul (8^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(8^1) În cazul cladirii la care au fost executate lucrari de renovare majora, din punct de vedere fiscal, anul terminarii se actualizeaza, astfel ca acesta se considera ca fiind cel în care a fost efectuata receptia la terminarea lucrarilor. Renovarea majora reprezinta actiunea complexa care cuprinde obligatoriu lucrari de interventie la structura de rezistenta a cladirii, pentru asigurarea cerintei fundamentale de rezistenta mecanica si stabilitate, prin actiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum si, dupa caz, alte lucrari de interventie pentru mentinerea, pe întreaga durata de exploatare a cladirii, a celorlalte cerinte fundamentale aplicabile constructiilor, conform legii, vizând, în principal, cresterea performantei energetice si a calitatii arhitectural-ambientale si functionale a cladirii. Anul terminarii se actualizeaza în conditiile în care, la terminarea lucrarilor de renovare majora, valoarea cladirii creste cu cel putin 25% fata de valoarea acesteia la data începerii executarii lucrarilor.

Art. 283
Alte taxe locale

Modifica:

2. La articolul 283, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, pot institui taxa pentru reabilitare termica a blocurilor de locuinte si locuintelor unifamiliale, pentru care s-au alocat sume aferente cotei de contributie a proprietarilor, în conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 158/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf